Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018, maak gebruik van je stemrecht!!

Als Stichting Turks-Islamitische Culturele Federatie volgen wij zowel de landelijke als de lokale politieke partijen op de voet.

Kabinet Rutte III

Ruim 7 maanden na de verkiezingen stond er op 26 oktober 2017 het kabinet Rutte III op het borders bij de koning. De kabinetsformatie duurde 225 dagen en was daarmee de langste kabinetsformatie in de Nederlandse geschiedenis. De regeringspartijen zijn VVD, CDA, D66 en CU. Het kabinet Rutte III bestaat uit 16 ministers en 8 staatssecretarissen. De VVD levert zes ministers inclusief de minister-president en minister van Algemene Zaken Rutte. Het CDA en D66 leveren ieder 4 ministers en twee staatssecretarissen en de CU twee ministers en een staatssecretaris.

Buitenlands politiek

We zien dat de gematigde buitenlandse politiek van Nederland langzaam veranderd. Hieruit is o.a. de diplomatieke crisis tussen Turkije en Nederland ontstaan. Het imago van de Nederlandse Turken is hierdoor verslechterd en de rechtse partijen profiteren van deze ontwikkeling. Het is vooral betreurenswaardig omdat we in 2012, het 400-jarig jubileum van de vriendschap tussen Nederland en Turkije hebben gevierd.

Bewustzijn

De ontwikkelingen in het land hebben altijd de lokale politiek beïnvloed. De racistische PVV-partij zal actief zijn in Rotterdam, Den Haag, Almere en Utrecht. De Nederlandse Turken moeten bewust zijn van deze ontwikkeling en naar de stembus gaan. Ze moeten de partijprogramma’s grondig bestuderen en de kandidaat raadsleden leren kennen. Dit kan door bijvoorbeeld de partijbijeenkomsten bij te wonen. Om inspraak te hebben binnen een partij is lidmaatschap heel belangrijk.

Interesse

Volgens onze onderzoeken en ervaringen zijn de Nederlandse Turken minder geïnteresseerd in de Nederlandse politiek. Alhoewel we hier wonen en werken wordt de politiek in Turkije beter gevolgd. Het volgen van de lokale politiek is belangrijk. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben we waargenomen dat de interesse voor de landelijke verkiezingen meer was dan de lokale verkiezingen. Helaas maken er nog te weinig mensen tijd om naar de stembus te gaan. Als je niet stemt, heb je geen recht van spreken.

Discussieprogramma organiseren

De lokale partijen staan dichter bij de mensen. De bestuurders van stichtingen en verenigingen kunnen discussieprogramma’s organiseren en kandidaten van politieke partijen uitnodigen. Tijdens deze bijeenkomsten heb je de gelegenheid om politici te ontmoeten en vragen te stellen.

Stembiljet

Elke gemeente stuurt zo’n 14 dagen voor de verkiezingen de enveloppen met de stembiljetten. Gooi deze enveloppen niet weg en attendeer vooral de oude mensen hierop. Bewaar je stembiljet en ga op 21 maart stemmen. Als je niet kunt stemmen omdat je bijvoorbeeld ziek bent of in het buitenland dan kun je iemand in je omgeving machtigen om voor jou te stemmen. Maak gebruik van je stemrecht!

U kunt ook de stemwijzer raadplegen.

https://stemwijzer.nl/

Algemene Ledenvergadering TICF

Op de Algemene Ledenvergadering van de Turks Islamitische Culturele Federatie van 25 maart 2018 kunnen de leden nieuwe Dagelijks Bestuursleden kiezen. Op deze dag worden ook de leden van de toezichthoudende commissies opnieuw gekozen. De leden hebben via de mail de uitnodiging met de nodige informatie ontvangen.

Datum: 25 maart 2018

Tijd: 14.00 uur

Plaats: Fatih Sociaal Cultureel Centrum

Adres: Verbindingsweg 2, 3762 EB Soest

 

Certificaten “Deskundigheidsbevordering” uitgereikt.

Op 24 december 2017 zijn de certificaten “deskundigheidsbevordering” uitgereikt aan de cursisten.

Gedurende de cursus is er gewerkt aan de volgende leerdoelen:

  • De cursist heeft inzicht in verschillende begeleidingsvormen en is in staat deze in de praktijk toe te passen.
  • De cursist heeft inzicht in leerprocessen die van belang zijn binnen praktijkleren.
  • De cursist is in staat betekenisvolle situaties in te brengen en deze samen met andere praktijkbegeleiders om te zetten in praktisch handelen en zo zijn /haar handelingsrepertoire zicht en merkbaar te vergroten.
  • De cursist heeft kennis van leermiddelen die passen bij competentiegericht praktijkleren en weet deze toe te passen in de praktijk.

Cursus deskundigheidsbevordering Moskeebestuurders is gestart

In de cursus is aandacht besteed aan de taken en de bevoegdheden van de voorzitter.

De TICF heeft het Veiligheidspact tegen Discriminatie ondertekend

De TICF heeft op 2 oktober 2017 het Veiligheidspact tegen discriminatie ondertekent.
Het Veiligheidspact is een initiatief tegen discriminatie, dat getrokken wordt door organisaties van joodse, christelijke, moslim- en homosignatuur en het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. Idee is om een pact te gaan vormen tegen fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van homoseksuelen, joden, moslims en andere minderheidsgroepen.
Van de ondertekenaars (organisaties en personen) wordt gevraagd “zich bereid te verklaren om publiek stelling te nemen, met name bij incidenten en dreigende situaties of brandende kwesties in het publieke debat rond bovengenoemde thema’s. Ook verklaren ondertekenaars zich bereid om bovengenoemde boodschap uit te dragen en indien nodig daarover de discussie aan te gaan met de eigen achterban en gelijkgezinden.”
Op 2 oktober 2017 is vanaf 14.00 uur in de Westerkerk is een bijeenkomst georganiseerd die in het teken stond van de ondertekening van het Veiligheidspact tegen discriminatie door een groot aantal organisaties van onder meer joden, moslims, christenen, seculieren en homo’s. Tijdens de bijeenkomt is een onderzoek gepresenteerd naar discriminatie van vooral joden, moslims en homo’s. Voorafgaand is er vanaf 12.00 uur een bloementocht die begint op de Westermarkt en waarschijnlijk voert langs het homomonument, de Fatih-moskee en het Anne Frankbeeld om te eindigen bij de Westerkerk (bron tekst: veiligheidspact).

Kantoor TICF woensdagen van 09.00 tot 16.30 uur geopend

Vanaf 13 september 2017 is de kantoor van TICF iedere woensdag van 09.00 tot 16.30 uur geopend.

Wij staan u graag te woord met een kopje koffie/thee.

Intakegesprek Deskundigheidsbevordering moskeebestuurders

De TICF wil de kwaliteit en deskundigheid van moskee bestuurders bevorderen zodat de interne beheersing en samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers makkelijker kan. Wij verwachten dat de bestuursleden (man/vrouw) na de training in staat zijn om een organisatie (beter) te besturen en zich in publieke relaties beter kunnen verwoorden. Met een intakegesprek wordt het kennisniveau bepaald en de cursussen worden gegeven op de lokale afdelingen van de moskeeën zelf. Foto: eerste oriëntatie vergadering in Rotterdam Laleli Moskee

Samenwerking met Islamitische Stichting Nederland

Op 4 juli 2017 heeft het bestuur van Islamitisch Stichting Nederland (ISN) vergaderd met de TICF bestuursleden. Tijdens de vergadering werden de lopende zaken besproken.

ISN en TICF werken vanaf 1982 samen.