Certificaten “Deskundigheidsbevordering” uitgereikt.

Op 24 december 2017 zijn de certificaten “deskundigheidsbevordering” uitgereikt aan de cursisten.

Gedurende de cursus is er gewerkt aan de volgende leerdoelen:

  • De cursist heeft inzicht in verschillende begeleidingsvormen en is in staat deze in de praktijk toe te passen.
  • De cursist heeft inzicht in leerprocessen die van belang zijn binnen praktijkleren.
  • De cursist is in staat betekenisvolle situaties in te brengen en deze samen met andere praktijkbegeleiders om te zetten in praktisch handelen en zo zijn /haar handelingsrepertoire zicht en merkbaar te vergroten.
  • De cursist heeft kennis van leermiddelen die passen bij competentiegericht praktijkleren en weet deze toe te passen in de praktijk.

Cursus deskundigheidsbevordering Moskeebestuurders is gestart

In de cursus is aandacht besteed aan de taken en de bevoegdheden van de voorzitter.

De TICF heeft het Veiligheidspact tegen Discriminatie ondertekend

De TICF heeft op 2 oktober 2017 het Veiligheidspact tegen discriminatie ondertekent.
Het Veiligheidspact is een initiatief tegen discriminatie, dat getrokken wordt door organisaties van joodse, christelijke, moslim- en homosignatuur en het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. Idee is om een pact te gaan vormen tegen fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van homoseksuelen, joden, moslims en andere minderheidsgroepen.
Van de ondertekenaars (organisaties en personen) wordt gevraagd “zich bereid te verklaren om publiek stelling te nemen, met name bij incidenten en dreigende situaties of brandende kwesties in het publieke debat rond bovengenoemde thema’s. Ook verklaren ondertekenaars zich bereid om bovengenoemde boodschap uit te dragen en indien nodig daarover de discussie aan te gaan met de eigen achterban en gelijkgezinden.”
Op 2 oktober 2017 is vanaf 14.00 uur in de Westerkerk is een bijeenkomst georganiseerd die in het teken stond van de ondertekening van het Veiligheidspact tegen discriminatie door een groot aantal organisaties van onder meer joden, moslims, christenen, seculieren en homo’s. Tijdens de bijeenkomt is een onderzoek gepresenteerd naar discriminatie van vooral joden, moslims en homo’s. Voorafgaand is er vanaf 12.00 uur een bloementocht die begint op de Westermarkt en waarschijnlijk voert langs het homomonument, de Fatih-moskee en het Anne Frankbeeld om te eindigen bij de Westerkerk (bron tekst: veiligheidspact).

Kantoor TICF woensdagen van 09.00 tot 16.30 uur geopend

Vanaf 13 september 2017 is de kantoor van TICF iedere woensdag van 09.00 tot 16.30 uur geopend.

Wij staan u graag te woord met een kopje koffie/thee.

Intakegesprek Deskundigheidsbevordering moskeebestuurders

De TICF wil de kwaliteit en deskundigheid van moskee bestuurders bevorderen zodat de interne beheersing en samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers makkelijker kan. Wij verwachten dat de bestuursleden (man/vrouw) na de training in staat zijn om een organisatie (beter) te besturen en zich in publieke relaties beter kunnen verwoorden. Met een intakegesprek wordt het kennisniveau bepaald en de cursussen worden gegeven op de lokale afdelingen van de moskeeën zelf. Foto: eerste oriëntatie vergadering in Rotterdam Laleli Moskee

Samenwerking met Islamitische Stichting Nederland

Op 4 juli 2017 heeft het bestuur van Islamitisch Stichting Nederland (ISN) vergaderd met de TICF bestuursleden. Tijdens de vergadering werden de lopende zaken besproken.

ISN en TICF werken vanaf 1982 samen.

 

De TICF blijft innoveren

Het eerste ‘roterende voorzitterschap’ van TICF is succesvol afgrond. Aydin Ure, een lid van de Noord-Hollandse regio die zijn 1-jarige missie voltooide, heeft zijn TICF-voorzitterschap op 29 maart 2017 overgedragen naar Kerem Karahisar uit het Oost-Nederland.

 

Tweede Kamer verkiezingen 2017

De TICF heeft zijn achterban opgeroepen om te gaan stemmen en geïnformeerd over de komende Tweede Kamer verkiezing 15 maart. De partijprogramma’s van 6 Politieke partijen zijn tweetalig verzonden naar 145 moskeeën.