‘In gesprek blijven, binden en verbinden
en dit gezamenlijk uitdragen’