Certificaten “Deskundigheidsbevordering” uitgereikt.

Op 24 december 2017 zijn de certificaten “deskundigheidsbevordering” uitgereikt aan de cursisten.

Gedurende de cursus is er gewerkt aan de volgende leerdoelen:

  • De cursist heeft inzicht in verschillende begeleidingsvormen en is in staat deze in de praktijk toe te passen.
  • De cursist heeft inzicht in leerprocessen die van belang zijn binnen praktijkleren.
  • De cursist is in staat betekenisvolle situaties in te brengen en deze samen met andere praktijkbegeleiders om te zetten in praktisch handelen en zo zijn /haar handelingsrepertoire zicht en merkbaar te vergroten.
  • De cursist heeft kennis van leermiddelen die passen bij competentiegericht praktijkleren en weet deze toe te passen in de praktijk.