Activiteiten

De ambitie van TICF is om meer zichtbaar te zijn. De doelstellingen van de organisatie staan centraal in alle activiteiten.

– Aanbod van scholing en deskundigheidsbevordering voor de bestuursleden van de ledenorganisaties om de kwaliteit te verhogen van deze vrijwilligers. De cursussen zijn specifiek, op maat en dragen bij aan de ontwikkeling en betrokkenheid van de individuele vrijwilliger. Eerst wordt geïnventariseerd wat het cursusaanbod is en daarna kiezen de bestuursleden welke cursus ze willen volgen. Na de keuze wordt de planning van de cursus ingezet.

– In samenwerking met de overheid, bedrijven, instanties en adviseurs worden seminars, conferenties, debatten, voorlichtingsbijeenkomsten en themabijeenkomsten georganiseerd. De thema’s sluiten aan bij de vraagstukken die onder de leden van de vestigingen leven.

– Het bijhouden en verstrekken van informatie op de website.

– Het uitzetten van enquêtes onder de aangesloten organisaties.

– Het schrijven en ontwerpen van digitale nieuwsbrieven. Het streven is een brede verspreiding van de nieuwsbrief, ook naar andere belangenorganisaties.

– De sociale, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen volgen en hierop anticiperen met persberichten, brieven en onderzoeken.

– Communicatie en PR wordt met de dag belangrijker. Er wordt een woordvoerder gekozen die de woordvoering doet namens het bestuur. Er wordt getracht om proactief op te treden bij de gebeurtenissen die de achterban aanspreken. TICF is een open organisatie en goed bereikbaar.