Cursus deskundigheidsbevordering Moskeebestuurders is gestart

In de cursus is aandacht besteed aan de taken en de bevoegdheden van de voorzitter.