De TICF heeft het Veiligheidspact tegen Discriminatie ondertekend

De TICF heeft op 2 oktober 2017 het Veiligheidspact tegen discriminatie ondertekent.
Het Veiligheidspact is een initiatief tegen discriminatie, dat getrokken wordt door organisaties van joodse, christelijke, moslim- en homosignatuur en het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. Idee is om een pact te gaan vormen tegen fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van homoseksuelen, joden, moslims en andere minderheidsgroepen.
Van de ondertekenaars (organisaties en personen) wordt gevraagd “zich bereid te verklaren om publiek stelling te nemen, met name bij incidenten en dreigende situaties of brandende kwesties in het publieke debat rond bovengenoemde thema’s. Ook verklaren ondertekenaars zich bereid om bovengenoemde boodschap uit te dragen en indien nodig daarover de discussie aan te gaan met de eigen achterban en gelijkgezinden.”
Op 2 oktober 2017 is vanaf 14.00 uur in de Westerkerk is een bijeenkomst georganiseerd die in het teken stond van de ondertekening van het Veiligheidspact tegen discriminatie door een groot aantal organisaties van onder meer joden, moslims, christenen, seculieren en homo’s. Tijdens de bijeenkomt is een onderzoek gepresenteerd naar discriminatie van vooral joden, moslims en homo’s. Voorafgaand is er vanaf 12.00 uur een bloementocht die begint op de Westermarkt en waarschijnlijk voert langs het homomonument, de Fatih-moskee en het Anne Frankbeeld om te eindigen bij de Westerkerk (bron tekst: veiligheidspact).