Brief van Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF) aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Datum: 15 februari 2021

Geachte heer, mevrouw,

Wij veroordelen uw zogenaamde vertrouwelijke nota “de invloed van de islamitische koers van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de Nederlandse veiligheid” met klem en zonder voorbehoud. De inhoud van deze nota heeft de Turkse gemeenschap diep verontrust en teleurgesteld.

De NCTV is bezig de Turkse gemeenschap te bejegenen met ongegronde en gewetenloze argumenten en beweringen. Hierdoor worden de Turken onethisch geassocieerd met terrorisme.

De NTCV moet onmiddellijk stoppen met onbetrouwbare bronnen te werken en met het verspreiden van onjuiste informaties. Wij zijn buik vol van de ondermaatse dienstverlening van de NTCV.

De Turkse Nederlanders hebben in Nederland een eenheid en eensgezindheid gevormd tegen geweld en terrorisme en het herbevestigt hun verbondenheid met de democratische waarden en normen. De verzinsels en hallucinaties van de NTCV dat wij de sociale en politieke stabiliteit in Nederland negatief beïnvloeden, zijn volkomen gebaseerd op eenzijdige en onbetrouwbare bronnen. Zulke valse en onjuiste bronnen zorgen voor een grote opschudding, verdeeldheid, segregatie, polarisatie en marginalisatie in de Nederlandse samenleving, die wij juist moeten vermijden. Conform de wet is in artikel 6:167 van het Burgerlijk Wetboek (BW) eisen wij per direct een rectificatie. Wij eisen bovendien een publiekelijke verontschuldiging en intrekking van dit nieuws waarin u erkent dat er valse aantijgingen zijn gedaan en waarin een persoonlijke excuus wordt gemaakt aan de Turkse Nederlanders.

Wij zijn graag bereid om met u in gesprek te gaan.

Voorzitter O. Altay

Namens de TICF

Vervolg: naar aanleiding van onze brief is de TICF door NCTV op 2 maart 2021 uitgenodigd voor een gesprek. Wij hebben informatie uitgewisseld, er heeft een goede gesprek plaatsgevonden over een aantal belangrijke onderwerpen en we hebben vooruitgang geboekt over omgaan met informatie in de toekomst over de Turkse gemeenschap.