Tweede Kamerverkiezingen 15-16-17 maart 2021

Maak gebruik van je democratische recht om te stemmen, ga op 15-16-17 maart naar de stembus!

Locatie stembureaus

In verband met corona zijn er andere stembureaus die u gewend bent. U mag stemmen in elk stembureau in uw stad.

Machtigen

U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan op 2 manieren: via uw stempas, u vult dan de achterkant in. Of u laat een volmachtbewijs toesturen. Iemand machtigen om voor u te stemmen

Andere gemeente (kiezerspas)

U mag in een andere gemeente stemmen. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

Briefstemmen inwoners 70 jaar en ouder

Als u 70 jaar of ouder bent, mag u per brief stemmen. U kunt ook gewoon stemmen bij het stembureau. U bepaalt zelf hoe u wilt stemmen.

Stempas

De stempassen zijn bezorgd op 20 februari. Nieuwe stempas aanvragen? Doe dat voor 12 maart, 17.00 uur.

Identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van het stemmen. Welk legitimatiebewijs meenemen bij het stemmen?

– een Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart

– een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie

– een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door Noorwegen, IJsland of Liechtenstein

– een paspoort of identiteitskaart uitgegeven door Zwitserland

– een vreemdelingendocument dat in Nederland is uitgegeven

Draagt u een mondkapje? Medewerkers van het stembureau kunnen vragen of u het mondkapje kort af wilt doen. Dan kunnen ze uw identiteit controleren.

Stemt u ook voor iemand anders via een machtiging? U heeft een kopie nodig van het identiteitsbewijs van degene waarvoor u de stem uitbrengt. U mag de kopie ook op uw telefoon of tablet laten zien. De kopie moet wel goed leesbaar zijn.

Nog geen idee wat je gaat stemmen? Doe hier de kieswijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen. https://stemwijzer.nl/