Bestuurswissel TICF

Op 25 maart 2018 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. De Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF) heeft een nieuwe samenstelling van het dagelijks bestuur.

Dagelijks bestuur:
Ömer Altay                    voorzitter
Mehmet Safrantı          secretaris
İsmail Akyol                  penningmeester
Şerafettin Babacan      vice-voorzitter
Yavuz Yıldırım             2e secretaris
Aydın Üre                      coördinator
Hüyeyin Şimşek           lid
Göksel Soyugüzel        lid
Cengiz Erol                   lid

De reserve leden:
Mehmet Muhtar
Ahmet Öztürk
Tekin Ates

De leden van Raad van toezicht:
Ali Mercimek
Yasin Bozaci
Mustafa Karaduman

Hierbij willen het oude bestuur, onder leiding van Kerem Karahisar, hartelijk bedanken voor hun inzet in de afgelopen twee jaar en wensen ze veel succes in hun verdere carrière.

Kerem Karahisar
Oktay Yuksel
Metin Ozyurek
Sinan Dogan
Kamber Sener
Ismet Kececi