Provinciale Statenverkiezing op 20 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen 

Provinciale statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. Nederland telt 12 provincies. De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de provinciale staten en de kiescolleges.

Bij de verkiezingen die op woensdag worden gehouden, zullen ook een groot aantal Turkse kandidaten van verschillende partijen de strijd aangaan om deel te nemen aan de provinciale statenverkiezingen.

Recente peilingen vóór de verkiezingen laten zien dat regeringspartners hun stemmen verliezen, terwijl sommige politieke partijen stijgen in de peilingen.

Wij roepen onze achterban op om naar de stembus te gaan om een bewuste en afgewogen stem uit te brengen.