Project Bestandpleegouder

Project ‘Bestandpleegouder’.

 

De Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF) heeft een project opgesteld dat raakvlakken heeft met de doelstellingen, missie en visie van deze organisatie. Het project is er gekomen omdat de Turkse gemeenschap veel problemen ondervindt bij de communicatie met Jeugdzorg en argwaan richting de professionals is dusdanig hoog dat er voortdurend ruis ontstaat. Partijen begrijpen elkaar niet en er ontstaan niet gewenste situaties. Ouders verdenken Jeugdzorg ervan hun kinderen te willen afpakken en daarop gefocust zijn. De medewerkers zien deze gedragingen anders en interpreteren het als een signaal dat ouders niet mee willen werken. Zodoende loopt de communicatie stuk. Het vertrouwen valt weg. En faalt het vrijwillige hulpverlening die Jeugdzorg aanbiedt aan ouders die zich dan hevig ertegen verzetten en al het hulp gaan tegenhouden. Jeugdzorg gaat dan over op gedwongen hulpverlening. De Turkse gemeenschap is onzeker en bang omdat er in het verleden heel veel kinderen van Turkse komaf uit huis zijn geplaatst. Zij horen ook veel verhalen van elkaar. Zij hebben veel slechte verhalen gehoord en geloven niet in de hulpverlening van Jeugdzorg. Het wantrouwen is zodanig hoog dat ouders zelfs tijdens de controles bij de GGD helemaal niks vragen of geen antwoord geven op vragen. Dit is ook met alle instanties waarmee Jeugdzorg samenwerkt.

De TICF wil graag hier verandering in brengen en gaat het gesprek aan met Pleegzorg Nederland en Spirit. Op 15 maart is de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Doel van deze bijeenkomsten was om gezamenlijk een antwoord te formuleren op de vraag: Hoe kunnen we naast ‘netwerkpleegouder’ ook ‘bestandspleegouders’ verwen?

Wat is een bestandpleegouder? Wij denken dat binnen de Turkse-Moslim gemeenschap er ouders/gezinnen zijn die graag bestandpleegouder willen worden. Zij zijn niet op de hoogte welke procedures er gevolgd moeten worden. Allereerst vindt er een screening plaats omdat de veiligheid van het kind uiteraard zoveel als mogelijk gewaarborgd moet worden. Zowel bestandspleegouders als netwerkpleegouders moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Allereerst moet één van de pleegouders minstens 21 jaar zijn. Ten tweede moeten de pleegouder(s) en huisgenoten (boven de twaalf jaar) voor de plaatsing van een pleegkind al beschikken over een Verklaring van Geen Bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming. Ten derde wordt de geschiktheid van het pleeggezin voor de plaatsing van het pleegkind beoordeeld door de aanbieder van pleegzorg. Bestandspleegouders volgen een cursus en krijgen gesprekken, waarna ze moeten wachten op de juiste match.

Als pleegouder kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van de verzorging en opvoeding van uw pleegkind. Hieronder vindt u de basisbedragen van de pleegvergoeding per kind. Hoogte pleegvergoeding 2018:

Leeftijd pleegkind Bedrag per dag

0 t/m 8 jaar                 € 18,04

9 t/m 11 jaar              € 18,28

12 t/m 15 jaar            € 19,91

16 t/m 17 jaar            € 21,98

18 jaar en ouder       € 22,21

De TICF houdt u hiervan op de hoogte. Mocht u nu al geïnteresseerd zijn, dan horen wij dat graag. Richt uw mail naar: info@ticf.nl