Persbericht Aanslag Moskee in Nieuw Zeeland

Amsterdam, 15 maart 2019

Persbericht TICF

De Turks Islamitische Culture Federatie (TICF) heeft ‘met groot verdriet en afschuw’ kennis genomen van de bloederige aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Een terreuraanslag waarbij zeker 49 mensen om het leven kwamen en naar schatting 35 zware gewonden vielen. Dit heeft ons allen diep en diep geraakt en onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en nabestaanden. In alle moskeeën in Nederland (152) die aangesloten zijn bij TICF is tijdens het vrijdagmiddaggebed stilgestaan bij de aanslagen in Nieuw-Zeeland.

De TICF roept de achterban en de moslimgemeenschap op om de rust te bewaren en alert te blijven en zich niet door angst te laten leiden. Wel maakt de TICF zich ernstig zorgen over de veiligheid van moskeebezoekers in Nederland.

Wij moeten rekening houden dat er altijd zoiets hier kan gebeuren. Hierbij roept de TICF de Minister van Veiligheid en Justitie op om rondom de gebedshuizen c.q. moskeeën extra beveiligingsmaatregelen te treffen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. O.Altay. info@ticf.nl