Voorzichtige versoepeling bid-thuis-beleid ISN, moskeeën worden coronaproof

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn alle moskeeën sinds enige tijd gesloten. De Rijksoverheid heeft op 6 mei jongstleden een reeks versoepelingen aangekondigd, waardoor er ruimte ontstaat om georganiseerde samenkomsten te houden. Zo zijn per 1 juli 2020 religieuze diensten, bruiloften en uitvaarten tot maximaal 100 personen toegestaan.

Het primaire gevolg hiervan is dat alle 148 moskeeën die aangesloten zijn bij de Islamitische Stichting Nederland (ISN) hoe dan ook tot 1 juli 2020 dicht blijven, ongeacht hum omvang. Wij voorzien te veel risico’s in het vroegtijdig openen van de deuren. Eén van de doelstellingen van de islamitische wetgeving (maqāṣid al-sharīʿa) is immers het behoud en de verdediging van het leven. Het is derhalve onverantwoord om middenin een epidemie, al is het op kleine schaal, religieuze bijeenkomsten te houden.

Onder strikte voorwaarden gaan ISN-moskeeën per 1 juli 2020 weer voorzichtig open, waarbij er nadrukkelijk maximaal 100 mensen tegelijk aanwezig mogen zijn in het moskeegebouw. Ter voorbereiding op deze heropening, dienen de moskeevestigingen tot die datum “coronaproof” te zijn.

Voorbeelden van specifieke voorbereidingen die alle ISN-moskeeën treffen zijn het gereedmaken van het gehele moskeecomplex (inclusief de entrees) op de anderhalvemetermaatregel en de verplichte aanwezigheid van koortsthermometers, desinfectiemateriaal en maskers. Daarnaast dient elke moskeebezoeker zijn of haar eigen gebedskleed (sajjāda) mee te nemen; bidden op het vaste tapijt van de moskee is niet toegestaan. Moskeegangers die behoren tot een risicogroep roepen wij met klem op om thuis te blijven.

ISN volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij dat tijdig kenbaar maken.

Wij wensen alle moskeebezoekers een fijne voortzetting van de vastenmaand Ramaḍān en vragen onze Heer om ons op korte termijn te verenigen met onze moskeeën. Āmīn.

Zie voor gedetailleerde informatie over de versoepeling van de maatregelen de website van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/veranderingen-na-11-mei