Oprichting vrouwen advies commissie TICF

Een vrouwen adviescommissie bestaat uit vrijwilligers die de bestuur zal adviseren en voorstellen doet tot verbetering van onderwijs, zorg en pleegouderschap.