Veiligheid Moskeeën

Persbericht

Amsterdam, 6 april 2016

Betreft: Beveiligingsmaatregelen moskeeën

Geachte heer Van der Steur,

De Turkse Islamitische Culturele Federatie Nederland (TICF) maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van moskeebezoekers in Nederland.

U hebt op 5 april 2016 tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer aangegeven dat u geen (extra) maatregelen gaat treffen tegen de toenemende dreiging en aanvallen op moskeeën en dat betreuren wij ten zeerste. Want, de gewelddadigheden tegen moskeeën en moskeegangers zijn in de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen. De moskeebezoeker voelt zich niet meer veilig. Wij zijn van mening dat er momenteel in bepaalde kringen een georganiseerd verzet aan de gang is tegen moslims en moskeeën en dat betreurt ons enorm.

U hebt aangegeven dat de veiligheid in en rond moskeeën een taak is van de gemeenten. De terreuraanslagen in Parijs, Istanbul, Ankara en Brussel voeden het toenemende geweld tegen moslims en moskeeën, dat kan door niemand ontkend worden getuige ook de laatste gebeurtenissen die het nieuws hebben bereikt.

De TICF heeft tot nu toe iedere vorm van bedreiging van de democratische rechtsorde, in het bijzonder gewelddadige terreuraanslagen sterk veroordeeld en heeft de Turkse moslims opgeroepen om afstand te nemen van radicaal-extremistisch gedachtengoed. Wij zijn van mening dat dit een landelijk probleem is en dat het juist daarom uw taak is om in te grijpen vanwege de dreigende signalen jegens moslims woonachtig in Nederland.

Wij roepen u op om uw verantwoording te nemen door in en rondom de gebedshuizen c.q. moskeeën extra beveiligingsmaatregelen te treffen. De gevolgen die een mogelijke aanslag met zich mee zal brengen zult u, neem ik aan, ook niet met u mee willen dragen voor de rest van uw leven.