Brief aan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Amsterdam, 21 juni 2016

Betreft: Armeense kwestie

Geachte heer Asscher,

De Armeense kwestie is de laatste tijd steeds vaker in het nieuws.
Dit leidt tot spanningen tussen zowel de Nederlandse Turken en de Nederlandse Armeniërs als tussen de Nederlandse Turken en andere voorstanders van erkenning van deze Armeense kwestie als genocide. De Turks Islamitische Culturele Federatie Nederland (TICF) maakt zich hier ernstig zorgen over.

Op 14 juni j.l. is door de voorzitters van een aantal jongerenafdelingen van politieke partijen in een opiniestuk een oproep gedaan aan de regering van ons land om deze Armeense kwestie als genocide te erkennen en benoemen en daarbij Turkije actief aan te sporen om exact hetzelfde te doen.

De Duitse Bundestag heeft op 2 juni 2016 een resolutie goedgekeurd waarin de slachting die 100 jaar geleden aan honderd duizenden Armeniërs en andere Christenen het leven kostte een daad van genocide wordt genoemd.

Op 15 april 2015 heeft het Europees Parlement met een resolutie opgeroepen om deze kwestie als genocide op het Armeense volk te erkennen en te herdenken.
Op 21 december 2004 is door de Tweede Kamer de motie Rouvoet aangenomen waarbij de Kamer er op aandringt binnen de dialoog met Turkije over toetreding tot de Europese Gemeenschap steeds de erkenning van deze Armeense kwestie als genocide aan de orde te stellen.

Zoals bekend ligt deze discussie gevoelig binnen de Turkse gemeenschap, ook binnen de Nederlandse Turkse gemeenschap. Dit blijkt onder meer uit de opkomst van duizenden Nederlandse Turken bij de demonstratie tegen het Armeense monument in Almelo op zondag 1 juni 2014.

De TICF wil graag het volgende onder uw aandacht brengen.
Nu het Duitse parlement op 2 juni 2016 een resolutie heeft aangenomen die de Armeense kwestie als genocide erkent wordt. Daardoor is de discussie in de Nederlandse politiek ook weer in gang gezet. De TICF maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen hiervan.

Onlangs hebt u in een interview gezegd dat Nederland zal pas spreken van een genocide als een rechter bepaalt heeft dat daar sprake van is op basis van internationaal recht. Het is verkeerd dat zo`n kwestie door de politiek wordt bepaald en niet door internationale rechters. Het is ook een kwestie dat door Turkije en Armenië opgelost dient te worden. De erkenning door allerlei landen voegt hier niets aan toe. De Turkse en de Armeense inwoners van Nederland zouden hier geen last van mogen hebben.

Uw terechte standpunt wordt ons van harte ondersteund en wij zullen, indien nodig, onze bijdrage leveren om de rust in Nederland te bewaren.