Laffe aanslag op vrijheid van godsdienst!

Persbericht

Amsterdam, 19 januari 2018

Laffe aanslag op vrijheid van godsdienst!

De Turks İslamitische Culturele Federatie (TICF) is geschokt door de laffe daad die bij de Emir Sultan moskee in Amsterdam Noord heeft plaatsgevonden. Er is op 18 januari 2018 om 04.22 uur voor de moskee een onthoofde en met rode verf besmeurde pop achtergelaten. Het hoofd hing met een touw aan het hek en er lag een briefje bij. Op het briefje stond: “De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen. De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdoğan”.

Wij zijn geschrokken van dit voorval en veroordelen deze aanslag op de vrijheid van godsdienst met als doelwit de moskee. Wij hopen dat de daders snel worden opgepakt. We wensen de moskeegangers van Emir Sultan moskee in Amsterdam Noord veel sterkte.

Het is onbegrijpelijk maar opeens slaat de vlam in de pan. Op 8 januari kwam PVV-voorman Henk van Deún uit Utrecht met de uitspraak dat hij ‘bij wijze van spreken’ liever zou zien dat de Utrechtse Ulu-moskee afbrandt. De Ulu moskee heeft aangifte gedaan. Na deze aangifte zien we de aanslag op de Emir Sultan Moskee in Amsterdam

Wij nodigen iedereen uit om deze aanslag op de vrijheid van godsdienst in sterke bewoordingen af te keuren.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Aydin Üre, (aydin.ure@gmail.com of 06-38389349)

Certificaten “Deskundigheidsbevordering” uitgereikt.

Op 24 december 2017 zijn de certificaten “deskundigheidsbevordering” uitgereikt aan de cursisten.

Gedurende de cursus is er gewerkt aan de volgende leerdoelen:

  • De cursist heeft inzicht in verschillende begeleidingsvormen en is in staat deze in de praktijk toe te passen.
  • De cursist heeft inzicht in leerprocessen die van belang zijn binnen praktijkleren.
  • De cursist is in staat betekenisvolle situaties in te brengen en deze samen met andere praktijkbegeleiders om te zetten in praktisch handelen en zo zijn /haar handelingsrepertoire zicht en merkbaar te vergroten.
  • De cursist heeft kennis van leermiddelen die passen bij competentiegericht praktijkleren en weet deze toe te passen in de praktijk.

Cursus deskundigheidsbevordering Moskeebestuurders is gestart

In de cursus is aandacht besteed aan de taken en de bevoegdheden van de voorzitter.

De TICF heeft het Veiligheidspact tegen Discriminatie ondertekend

De TICF heeft op 2 oktober 2017 het Veiligheidspact tegen discriminatie ondertekent.
Het Veiligheidspact is een initiatief tegen discriminatie, dat getrokken wordt door organisaties van joodse, christelijke, moslim- en homosignatuur en het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. Idee is om een pact te gaan vormen tegen fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van homoseksuelen, joden, moslims en andere minderheidsgroepen.
Van de ondertekenaars (organisaties en personen) wordt gevraagd “zich bereid te verklaren om publiek stelling te nemen, met name bij incidenten en dreigende situaties of brandende kwesties in het publieke debat rond bovengenoemde thema’s. Ook verklaren ondertekenaars zich bereid om bovengenoemde boodschap uit te dragen en indien nodig daarover de discussie aan te gaan met de eigen achterban en gelijkgezinden.”
Op 2 oktober 2017 is vanaf 14.00 uur in de Westerkerk is een bijeenkomst georganiseerd die in het teken stond van de ondertekening van het Veiligheidspact tegen discriminatie door een groot aantal organisaties van onder meer joden, moslims, christenen, seculieren en homo’s. Tijdens de bijeenkomt is een onderzoek gepresenteerd naar discriminatie van vooral joden, moslims en homo’s. Voorafgaand is er vanaf 12.00 uur een bloementocht die begint op de Westermarkt en waarschijnlijk voert langs het homomonument, de Fatih-moskee en het Anne Frankbeeld om te eindigen bij de Westerkerk (bron tekst: veiligheidspact).

Intakegesprek Deskundigheidsbevordering moskeebestuurders

De TICF wil de kwaliteit en deskundigheid van moskee bestuurders bevorderen zodat de interne beheersing en samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers makkelijker kan. Wij verwachten dat de bestuursleden (man/vrouw) na de training in staat zijn om een organisatie (beter) te besturen en zich in publieke relaties beter kunnen verwoorden. Met een intakegesprek wordt het kennisniveau bepaald en de cursussen worden gegeven op de lokale afdelingen van de moskeeën zelf. Foto: eerste oriëntatie vergadering in Rotterdam Laleli Moskee

Samenwerking met Islamitische Stichting Nederland

Op 4 juli 2017 heeft het bestuur van Islamitisch Stichting Nederland (ISN) vergaderd met de TICF bestuursleden. Tijdens de vergadering werden de lopende zaken besproken.

ISN en TICF werken vanaf 1982 samen.

 

De TICF bezoekt zijn leden over het hele land

De Turks Islamitisch Culturele Federatie bezoekt het hele jaar door zijn 146 aangesloten leden. Het doel van deze bijeenkomsten is om o.a. kennis te maken met de (nieuwe) bestuurders en het bespreken van dagelijkse ontwikkelingen. Tijdens deze bezoeken worden er presentatie gegeven over de missie en visie van de TICF.