Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

19 zoekresultaten voor:

1

De waarheid van ‘in gevangenschap genomen Oost Turkestan’.

De Turkse gemeenschap is op 15 november 2019 in Corendon Hotel te Badhoevedorp stilgestaan voor de mensenrechten in Oost Turkestan. Deze bijeenkomst is door de Turks Islamitische Culturele Federatie en Stichting Europa Oost Turkestan Educatie Centrum georganiseerd. Voor deze bijzondere bijeenkomst zijn er verschillende sprekers uitgenodigd van Oeigoerse afkomst. De thema van de avond was […]

2

Persbericht Utrecht

Amsterdam, 19 maart 2019 Persbericht schietpartij in Utrecht De Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF) betreurt de schietpartij die, op 19 maart 2019, in een tram in Utrecht plaats heeft gevonden waarbij drie mensen om het leven zijn gekomen. Ook raakten vijf mensen gewond bij de schietpartij. Voor de wederkeer van de rust in Utrecht zijn […]

3

Provinciale Statenverkiezing op 20 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen  Provinciale statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. Nederland telt 12 provincies. De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt […]

4

Vredesmanifestatie op de DAM (Christchurch)

Vredesmanifestatie op de DAM De Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF) heeft op zondagmiddag 17 maart op de Dam in Amsterdam stilgestaan bij de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, waarbij 49 mensen om het leven kwamen. De slachtoffers van de aanslag werden door enkele honderden aanwezigen herdacht met een minuut stilte. De burgemeester van Amsterdam […]

5

Project Bestandpleegouder

Project ‘Bestandpleegouder’.   De Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF) heeft een project opgesteld dat raakvlakken heeft met de doelstellingen, missie en visie van deze organisatie. Het project is er gekomen omdat de Turkse gemeenschap veel problemen ondervindt bij de communicatie met Jeugdzorg en argwaan richting de professionals is dusdanig hoog dat er voortdurend ruis ontstaat. […]

6

Persbericht Aanslag Moskee in Nieuw Zeeland

Amsterdam, 15 maart 2019 Persbericht TICF De Turks Islamitische Culture Federatie (TICF) heeft ‘met groot verdriet en afschuw’ kennis genomen van de bloederige aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Een terreuraanslag waarbij zeker 49 mensen om het leven kwamen en naar schatting 35 zware gewonden vielen. Dit heeft ons allen diep en diep geraakt en onze […]

7

De TICF in gesprek met de moskee bestuurders van Zuid-Holland

Met elkaar in gesprek blijven, kennis uitwisselen en elkaar versterken. Op 10 maart 2019 kwamen de bestuurders van de Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF) en de bestuurders van aangesloten moskeeën uit Zuid-Holland (Het Platform) bijeen in restaurant Semazen in Schiedam. De bestuurders wisselden kennis en informatie uit rondom actuele thema’s als Provinciale Statenverkiezingen, Europees Parlementsverkiezingen […]

9

Ontmoeting met de moskeebestuurders regio Noord-Holland

Het regio bestuur van Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft op 19 oktober 2018 een bijeenkomst georganiseerd  voor een informatieve en inspirerende avond in Beverwijk. Bijpraten en kennismaken, in een inspirerende omgeving met de moskeebestuurders en kennis uitwisselen en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen. De moskeebestuurders werden geïnformeerd over het gewijzigde organisatiemodel van ISN. […]

10

Bestuurswissel TICF

Op 25 maart 2018 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. De Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF) heeft een nieuwe samenstelling van het dagelijks bestuur. Dagelijks bestuur: Ömer Altay                    voorzitter Mehmet Safrantı          secretaris İsmail Akyol                  penningmeester Şerafettin Babacan      vice-voorzitter Yavuz Yıldırım             2e secretaris Aydın Üre                      coördinator Hüyeyin Şimşek           lid Göksel Soyugüzel        lid Cengiz Erol                   lid De reserve leden: Mehmet Muhtar […]